Historie

Jak se pokrývač stal fotografem

Začátkem 20. století se pokrývač pan Roman Mašek při práci na střeše zámku v Nových Hradech seznámil s fotografem hraběcí rodiny Buquoyů panem Wiltschkem. Protože to byl šikovný a přičinlivý člověk, hned ho napadlo, že by ke své profesi pokrývače mohl přidat ještě profesi fotografa. V létě by pokrýval střechy a v zimě by fotografoval. Ve svém domku v Trhových Svinech si udělal temnou komoru a na zahrádce v altánku měl vlastně první ateliér.

Později se fotografickému řemeslu vyučily i obě jeho děti, dcera Marie a syn Roman. Marie se fotografování věnovala ve svém ateliéru v Trocnovské ulici až do roku 1941, poté se z Trhových Svinů odstěhovala a nadále se fotografii nevěnovala. Syn Roman převzal po návratu z totálního nasazení ve Steyru fotografickou živnost po svém otci, který zemřel v koncentračním táboře v Terezíně. Oženil se a s manželkou Julií si v roce 1951 zřídili nový fotoateliér v domě č.118 na náměstí v Trhových Svinech. V roce 1953 pak byli nuceni vstoupit do družstva fotografů.

Tam jsem v roce 1971 začala pracovat i já, jejich dcera. V roce 1991 jsme od družstva Fotografia České Budějovice odkoupili původní zařízení mých rodičů a opět začali pracovat soukromě. Přestěhovali jsme se do nových prostor v ulici Nové Město a po roce 2000 jsme ateliér digitalizovali, rozšířili jsme prostory o prodejnu fotoalb, rámů a dalších doplňků.

V současné době v kooperaci s laboratoří Fololab nabízíme zákazníkům široký sortiment fotoprací.